Voortgezet onderwijs

Voortgezet Onderwijs

Code Groen ontwikkelt, ondersteunt en adviseert scholen voor voortgezet onderwijs (vo) bij projecten rond milieu en duurzaamheid. De projecten spelen in op ontwikkelingen in het vo, zoals: zelfsturend leren, competentieontwikkeling, vakoverstijgend en projectmatig werken. Daarnaast biedt Code Groen maatwerkprojecten. Bestaande projecten en lessen worden aangepast aan de wensen van de scholen. Binnen de projecten organiseert de stichting voor scholen contacten met het bedrijfsleven, gemeenten en andere organisaties. Een voorbeeld van zo’n project op maat is ‘Scholen voor duurzame ontwikkeling’. Leerlingen gaan b.v. aan de slag met afvalvrije dorpsfeesten of denken na over een duurzaam gemeentehuis. Wil je ook je leerling en het proces centraal stellen informeer dan naar één van onze projecten.

Eco-Schools

Eco-Schools is dé wereldwijde beweging van scholen die met leerlingen werk maken van duurzaam denken en doen. Wereldwijd doen er al 59.000 scholen in 68 landen mee aan het programma! Met behulp van zeven stappen onderzoeken leerlingen de school en werken ze aan acties om deze te verduurzamen. Bijvoorbeeld door energie te besparen, afval te verminderen of het schoolplein te vergroenen. Als kers op de taart kan de school het internationale keurmerk voor duurzame scholen behalen: de Groene Vlag. Wil jij met je leerlingen aan de slag voor een duurzame toekomst? Of ben je al actief en wil je de volgende stap zetten? Wil je concrete handvatten en
begeleiding voor de verduurzaming van jullie school? Dan is Eco-Schools er voor jou. Code Groen educatie begeleidt scholen op weg naar de groene vlag.

Neem contact op

Schuiven naar boven