BSO

BSO

Contact met natuur is van grote waarde voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Het draagt ook bij aan verantwoordelijkheidsbesef voor natuur en milieu. Code Groen educatie ontwikkelt activiteiten en programma’s voor de buitenschoolse opvang (BSO). Deze activiteiten en programma’s worden aangepast aan de wensen van de BSO. Ben jij pedagogisch medewerker en wil je weten of wij iets voor jouw organisatie/locatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk lesaanbod BSO

Schuiven naar boven