Thema’s

Thema’s

Natuur & biodiversiteit

Wij kijken naar educatie over de natuur als een speelse belevenis, waarin altijd iets te ontdekken en te verwonderen valt. Een belevenis waardoor kinderen zich meer verbonden gaan voelen met de natuur in hun omgeving. Want als je dichtbij de natuur staat, begrijp je ook hoe belangrijk het is om er goed mee om te gaan. Code Groen educatie biedt een groot aantal lessen en excursies aan, op school en op locatie. Wil jij je leerlingen de natuur van dichtbij laten ontdekken? Neem dan een kijkje bij ons lesaanbod.

Energie

Fossiele brandstoffen zijn niet oneindig beschikbaar. Daarnaast komt er bij de verbranding CO2 vrij, wat niet goed voor het klimaat is. Dit maakt de transitie naar een duurzaam energiesysteem noodzakelijk. De energietransitie is een grote uitdaging die veel vraagt van iedereen. Wij helpen hier graag bij door educatie over dit thema. Via de kinderen kunnen op dit thema ook ouders worden bereikt!

Water & klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is het aanpassen van onze omgeving om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Dat deze aanpassing nodig is, blijkt uit de vele uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt.

  • De zomers worden heter, dit veroorzaakt hittestress.
  • Langere periodes van droogte, doordat er geen neerslag valt is er minder water beschikbaar.
  • Meer piekbuien, hierdoor ontstaat er wateroverlast.

Onze lessen over water en waterkwaliteit vinden vooral plaats op locatie. De kinderen leren op een ontdekkende manier, waarom het belangrijk is om op een verantwoorde manier met water om te gaan. Klimaatadaptatie is een gecompliceerd thema, dat wij vertalen naar aansprekende lessen voor zowel basis als voortgezet onderwijs. Als iedereen een steentje bijdraagt kunnen we de gevolgen van klimaatverandering beperken. Doen jullie ook mee?

Afval & Circulaire economie

In Nederland zijn we bezig met de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. In een circulaire economie bestaat er geen afval meer. Alle materialen die we niet meer kunnen gebruiken, worden gerecycled tot nieuwe producten. Om dit voor elkaar te krijgen moet er nog veel gebeuren.

Met ons lesaanbod over afval en circulariteit maken we de nieuwe generatie bewust van de keuzes die ze kunnen maken om bij te dragen aan het behoud van onze planeet.

Voedsel

Goed voor jezelf zorgen, voor de ander en voor je omgevingdat komt allemaal samen in leren over voeding en voedsel. Voedseleducatie verbindt gezondheidseducatie en natuur- en milieueducatie (NME) met elkaar. Centraal hierbij staat ervaringsgericht leren.

De meeste educatie over voedsel is op maat gemaakt. Neem gerust contact met ons op!

 

Schuiven naar boven