Over ons

Code Groen educatie

Code Groen educatie is een stichting voor natuur-, milieu- en duurzaamheidseducatie. Zij organiseert excursies op een NME-centrum en verzorgt gastlessen op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. De lessen en excursies worden uitgevoerd door gastdocenten. Code Groen educatie coördineert het aanbod van NME in Schiedam en Voorne aan Zee en ondersteunt  scholen bij een vraaggerichte invulling hiervan. In de regio verzorgt de stichting gastlessen en projecten omtrent verschillende thema’s.

Ervaringsgerichte natuur-, milieu- en duurzaamheidseducatie voor de nieuwe generatie. Code Groen educatie maakt dit mogelijk in nauwe samenwerking met aanbieders, scholen en gemeenten. De stichting geeft de nieuwe generatie inzicht in wat ze zelf kan doen om bij te dragen aan een groene, duurzame en gezonde samenleving.

Code Groen zorgt er ook voor dat scholen en aanbieders elkaar weten te vinden. Vraag en aanbod op het vlak van natuur- en milieueducatie sluiten daardoor goed op elkaar aan. De stichting organiseert overleg-en inspiratiebijeenkomsten. Via de website en sociale media informeert zij over actualiteit en relevante ontwikkelingen. Wil je ook op de hoogte blijven volg ons dan op sociale media.

 

Visie & Missie

Visie
Er is maar één aarde. Daar moeten we zuinig op zijn. Iedereen moet bijdragen aan een groene, duurzame en gezonde samenleving. Daarvoor is het nodig dat mens en natuur dichtbij elkaar staan.

Mensen zijn zich vaak niet bewust van de noodzaak om en de wijze waarop ze een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame samenleving van mens en natuur.

Code Groen educatie brengt jonge mensen (de nieuwe generatie) door educatie in contact met de natuur en laat hun de natuur fysiek ervaren en beleven.

Als we jonge mensen (de nieuwe generatie) leren hoe ze kunnen bijdragen aan een groene, duurzame en gezonde samenleving groeien ze op tot volwassenen die duurzame keuzes maken.

Missie
Code Groen educatie geeft jonge mensen (de nieuwe generatie) kennis over natuur, duurzaamheid en gezond leven.

De stichting draagt kennis over op een ervaringsgerichte manier (hoofd, hart en handen).

Na een gastles hebben jonge mensen (de nieuwe generatie) inzicht in wat ze zelf kunnen doen om bij te dragen aan een groene, duurzame, gezonde samenleving.

Ons mission statement is: Duurzaam voor kinderen.

Raad van Toezicht

Stichting Code Groen educatie heeft een Raad van Toezicht (RvT). De RvT houdt toezicht op het beleid en de gang van zaken van het bestuur. Daarnaast heeft de RvT een adviserende rol. De bevoegdheden van de RvT zijn in de statuten vastgelegd.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Dick Verbeek (voorzitter)
  • Erika Sack
  • Patricia Hansen
Schuiven naar boven